ΕΚΔΟΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣΑπό 04 / 04 / 2016 οι ανασφάλιστοι πολίτες δικαιούνται πρόσβαση σε Νοσοκομεία , Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ ( Ε.Σ.Υ. ) όπως όλοι οι ασφαλισμένοι , μόνο με το ΑΜΚΑ τους.

Όσοι πολίτες διαθέτουν βιβλιάρια Πρόνοιας και πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας που είναι ακόμα σε ισχύ, μπορούν να τα χρησιμοποιούν κανονικά έως τη λήξη τους .


Αιτήσεις για έκδοση ή ανανέωση βιβλιαρίων Πρόνοιας θα γίνονται πάλι δεκτές μετά την 

18 / 07 / 2016 και θα εξετάζονται με νέα διαδικασία ( για την οποία  θα ενημερωθείτε προσεχώς ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον καινούργιο Νόμο και την Κοινή Υπουργική Απόφαση.